Skip to content

Inspectie van magazijnrekken

Inspectie

Onze mensen controleren uw installaties volgens de EN 15635 regelgeving.

Als magazijnbeheerder bent u verantwoordelijk voor de goede werking van uw facility installaties alsook voor de veiligheid van uw medewerkers. Onze inspecteurs zijn opgeleid om de jaarlijkse controle uit te voeren en eventuele gebreken of beschadigingen vast te stellen en te signaleren. De visuele inspectie bestaat uit het bepalen of de stellingen, hun belading, beschermingsmaatregelen etc. voldoen aan de thans geldende norm.

Ongevallen kunnen worden vermeden door pro-actief de risico’s te herkennen die veelal het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud of door fouten in de structuur van de installatie niet te herkennen.

De Europese standaard EN 15635 definieert het type en het proces van controles en definieert de limieten voor risicobeoordeling.

We raden bedrijven met installaties die moeten voldoen aan
de EN 15635, aan om:

  • Inspecties te laten uitvoeren door gecertificeerde inspecteurs.
  • De inspecties kunnen worden uitgevoerd tijdens de dagelijkse werking van het bedrijf.
  • U ontvangt binnen enkele dagen na het testen een uitgebreid inspectie rapport.
  • Op uw verzoek sturen wij u vrijblijvend een prijsopgave voor de reparatie van de ladderstaanders en zijbalken.

Inspectieproces

STARTEN

Houd je mensen en goederen veilig.